• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Nya regler för företag om rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020.

Sedan tidigare är det krav på att anteckna det farliga avfallet som uppstår i verksamheten och informationen ska finnas tillgänglig för miljöavdelningen. Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs.

- Vi börjar med att informera om de nya reglerna. Naturvårdsverket och samhällsbyggnadsnämnden har förståelse för att det kommer att ta ett tag innan alla företag har hunnit komma in i det nya systemet med registrering. Först den 1 januari 2022 kommer det att vara en miljösanktionsavgift kopplad till för sen registrering av sitt farliga avfall.

Vem ska rapportera?

Reglerna omfattar alla verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Några exempel från olika verksamheter

kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel
frisersalonger (farliga kemikalierester)
tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)
Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och om vilka skyldigheter du har.

Vad ska man anteckna och rapportera?

För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om

  1. Var avfallet har producerats
  2. Datum när avfallet borttransporteras
  3. Hur avfallet transporteras
  4. Vem som ska transportera avfallet
  5. Avfallets vikt i kilogram
  6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Hur går rapporteringen till?

Ovanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt.

Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

Rapporteringen ska göras via på Naturvårdsverkets webbplats.

Varför ska det rapporteras till Naturvårdsverket?

Det ytterligare kravet på att redovisa till avfallsregistret kommer sig av att Sverige behöver kunna plocka fram statistik på avfallet och redovisa till EU.

Mer information på Naturvårdsverkets hemsida

På Naturvårdsverket finns mer information om de nya reglerna, hur rapportering går till, frågor och svar samt exempel på vilka verksamheter som berörs. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Frågor

Om du inte fick svar på Naturvårdsverkets hemsida, kontakta din avfallstransportör eller
Kinda kommuns miljöavdelning. Gärna via e-post till sbn@kinda.se.

Kontakt