• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Taxor och avgifter

Ibland måste vi ta ut avgifter för att finansiera vissa aktiviteter eller verksamheter. Några exempel på vad du får betala en avgift för:

  • En plats i förskolan
  • Ansöka om bygglov
  • Hemtjänst
  • Miljö- och livsmedelskontroller

I slutet av varje år tar fullmäktige beslut om nya taxor och avgifter.

När du kommer in i dokumentet Taxor och avgifter, tryck Ctrl+f så får du fram en sökruta där du kan skriva in vilken taxa du söker.

Från och med år 2022 sammanställs inte längre taxorna utan taxorna är sorterade på respektive nämnd. Övergripande taxor återfinns i kommunstyrelsens taxor.

Kontakt