Vård- och omsorgsutbildning

På Kinda lärcentrum erbjuder vi vuxenutbildning inom Vård och omsorg mot undersköterska. Om det finns platser över kan du också läsa separata kurser.

De teoretiska momenten i kurserna läses som regel på plats på Kinda lärcentrum. Om det blir få elever i enstaka kurser kan de ges på distans. Läs mer om innehållet i dokument "Yrkespaket undersköterska 1500 p" under Dokument.

Starttider

Ansökningsperioden för Vård och omsorgsutbildningen med start januari VT24

Ansök senast 29 oktober.

Ansökningsblankett hittar du under Blanketter och e-tjänster.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsutbildningen på Kinda lärcentrum är certifierade medlemmar i ett lokalt Vård- och omsorgscollege tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en god kvalitet och en framgångsrik kompetensförsörjning.