Besök i hemmet

Kinda kommun erbjuder alla över 80 år, och som inte har någon insats från kommunen, ett besök i hemmet. På besöket informerar vi om vilka möjligheter som finns inom kommunen.

Exempel på detta är:

  • Äldreomsorg och hemtjänst
  • Äldres rättigheter
  • Färdtjänst
  • Träffpunkter seniorverksamhet och friskvård
  • Säkerhet på äldre dagar
  • Råd och stöd med olika kontakter

Ansvarig för verksamheten är kommunens anhörigkonsulent och anhörigsamordnare.