Akut hjälp

112 - SOS alarm, vid akut nödsituation.

Vid akut nödsituation når du bland annat ambulans, brandkår eller polis via 112.

Polisen 114 14

Använd 114 14 när det inte är akut och du behöver komma i kontakt med polisen. Här kan du till exempel göra polisanmälan, lämna tips och upplysningar.

Informationsnummer 113 13

Information om allvarliga olyckor. Hit ringer du för information om olyckor och kriser som översvämningar och sjukdomsutbrott.

_______________________________________________________________________________________________

Sjukvårdsrådgivningen 1177 

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Akutkliniken i Linköping 010-103 00 00 

Har verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. 

Akutenheten Psykiatriska kliniken 010-103 10 11 

Har verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan.

Tillnyktringsenheten/ Beroendekliniken i Linköping 010-103 54 80 

Har verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan.

Akuttandvård 010-103 89 80 

Vardagar 8.00-16.00 samt lördag, sön- och helgdag 8.00-14.00.
Övrig tid, ring 1177.
Finns i Skäggetorp, Linköping.

_______________________________________________________________________________________________

Sociala jouren i Linköping 013-20 75 26 

Socialtjänstens jourverksamhet. Hit kan du ringa på kvällar och helger om du behöver hjälp.
Under dagtid är du välkommen att kontakta Socialtjänsten (IFO) i Kinda kommun på telefon 0494-191 30.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Hos BRIS kan du prata med en vuxen om vad som helst. Ring, skicka e-post eller chatta! Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Någon att prata med

Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80
Jourhavande präst, 112
Jourhavande kompis, 0771-900 800
Stödverksamhet för vuxna, BRIS, 077-150 50 50 

UMO

UMO är ungdomsmottagning på nätet för dig som är 13 - 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer. Du kan ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt. umo.se

Röda korsets stödlinje mot våldbejakande extremism 020-100 200

Numret är bemannat vardagar 9.00-15.00. Samtalet syns inte på telefonräkningen.