Starta och driva företag

Har du

  • en dröm och en företagsidé men är osäker på om det går och hur du ska göra?
  • bestämt dig för att starta eget företag?
  • precis startat företag och behöver någon att diskutera med?

NyföretagarCentrum i Kinda

Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små företag med färre än 50 anställda. Att underlätta och stimulera nyföretagande är för samhället en mycket kostnadseffektiv metod för att skapa arbetsmöjligheter. Ett nystartat företag får möjlighet till stöd i upp till tre år från starten.

I Kinda finns NyföretagarCentrum på plats i kommunen vilket är en förmån för alla parter då det är angeläget med god kännedom om marknaden, det lokala näringslivet och kontakter vid rådgivningen. Verksamheten finansieras genom sponsringsbidrag.

All rådgivning är kostnadsfri, konfidentiell, oberoende och sker på plats i Kinda. Kontakta oss på NyföretagarCentrum mellersta Östergötland, vi vill gärna hjälpa dig!

Kontakt