App som textar telefonsamtal

Samtal kan ibland bli svåra att genomföra då en eller flera deltagare har svårt att uppfatta tal på grund av hörselnedsättning. Nu finns överkomlig teknik som kan förbättra möjligheterna.

Automatisk översättning från tal till text på en skärm kompletterar talet.

Texten ger den som inte hör bra en möjlighet att komplettera med att läsa vad som sades och därmed uppfatta samtalet.

Om du vill veta mer om appen kontakta Marie Valfridsson, som är vår metodutvecklare på
Kinda kommun. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kontakt